آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

راه اندازی لاندا، و مهمترین فرایندها

برای راه اندازی لاندا پس از اینکه اولین سال مالی تعریف شد، براحتی و براساس نیاز کسب و کار خود، فاکتور، خرید، پیش فاکتور، و... را ایجاد کنید
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: