آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

چگونگی ایجاد سند حسابداری از روی فاکتور فروش

با صدور فاکتور فروش، لاندا به صورت خودکار سند حسابداری آنرا ایجاد می‌کند.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: