آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

نحوه ایجاد (ثبت) سند اختتامیه (پایانی)

آخرین عملیات سال مالی در سیستمهای مالی ثبت سند اختتامیه و بستن سال مالی است
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: