آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

ارسال اسناد، فاکتور فروش، رسید دریافت به ایمیل افراد

در سامانه کسب و کار آنلاین لاندا براحتی می‌توانید سند، فاکتور و سایر موارد مورد نظر خود را به ایمیل سایرین ارسال نمایید.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: