آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

ثبت اولین حقوق و دستمزد سال 98 و دریافت فایلهای بیمه و مالیات

حقوق و دستمزد فروردین 98 در سامانه ابری لاندا ثبت شد و فایلهای بیمه و مالیات نیز از همین سیستم دریافت شد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: