آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

تعریف ساختار سازمانی و تاثیر آن در حسابداری

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای پرسنل و اعضای سازمان را کنترل کنند. در لاندا هم ساختار سازمانی به شیوه سلسله مراتبی قابل تعریف است.
برچسبها:
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: