آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

مرور حساب

یکی از گزارشهای مهم حسابداری مرور حسابهای کل، گروه، معین، و تفصیلی و مشاهده گردش هریک از آنهاست
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: