راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
ثبت سند حسابداری ضمانتنامه، چک تضمین و ...

ثبت سند حسابداری ضمانتنامه، چک تضمین و ...

ثبت سند حسابداری ضمانتنامه، چک تضمین و ...

بیگی
18/05/1402

اگر چک ضمانت جهت وصول به وکیل تحویل داده شود چه ثبتی در دفاتر شرکت خواهد خورد؟

فاطمه نبی زاده
20/03/1402

کاملا اشتباه ثبت کردید چک بانکی یعنی پول از حساب بانک ما خارج شده درحالیکه شما اصلا این اتفاق مالی را سند نزده اید. خیلی متاسف شدم که مطلبی به این سادگی را مد نظر ندارید و چه بسا خیلی از همکاران را به اشتباه انداخته باشید البته بازهم امیدوارم من اشتباه متوجه شده باشم

20/03/1402

با درود. منظور از چک در اینجا چک تضمین است که تراکنش بانکی ایجاد نمی کند و به همین علت در حسابهای انتظامی ثبت شده است

وحید شیخ مرتضی
28/03/1401

این اسناد در دفاتر شرکت الف میخوره؟!!