آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

گزارش خرید و فروش فصلی

گزارش خرید و فروش فصلی از جمله گزارشهایی است که مودیان مالیاتی پس از پایان هر فصل بایستی در سامانه امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: