آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

عملیات مالی/حسابداری

عملیات حسابداری شامل صدور سند افتتاحیه/شماره گذاری دوباره/بستن حسابهای سود و زیانی/صدور سند اختتامیه می‌باشد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: