آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

نحوه ثبت سند برداشت سهامداران (شرکا)

برداشت توسط سهامداران، یعنی اینکه یکی از سهامداران به دلایل شخصی از حسابهای شرکت و یا صندوق برداشتی انجام می‌دهد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: