آموزش نرم افزار مدیریت کسب و کار لاندا

نحوه ثبت سند واریز سهامداران (شرکا)

واریز توسط سهامداران، یعنی اینکه یکی از سهامداران برای افزایش نقدینگی شرکت و یا پرداخت بدهی قبلی به حسابهای شرکت مبلغی واریز می‌کند.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی: