راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان با نرم‌افزار لاندا ادامه مطلب ...
لاندا
1401/08/08
(نظر)
ایجاد پرداخت در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک پرداختی ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/06
(نظر)
ایجاد هزینه در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک هزینه ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/05
(نظر)
انتقال وجه در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، انتقال وجه بزنید.

لاندا
1401/08/03
(نظر)
ایجاد سند حسابداری (دستی) در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک سند حسابداری به صورت دستی، ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/02
(نظر)
محاسبه بهای تمام شده در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید بهای تمام شده کالاهای خود را در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، محاسبه کنید.

لاندا
1401/08/07
(نظر)
ایجاد برگشت از فروش در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک برگشت از فروش ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/05
(نظر)
ویژگیها و تغییرات تازه لاندا به تاریخ 05-08-1401

در نسخه جدید نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، شاهد افزودن فرم برگشت از فروش، تسویه حساب فاکتورها و گردش چک، هستیم.

لاندا
1401/08/04
(نظر)
ایجاد حساب‌های‌بانکی و صندوق در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، حسابهای بانکی و صندوق خود را تعریف کنید.

لاندا
1401/08/02
(نظر)
عملیات حسابداری در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، با بخش عملیات حسابداری در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، آشنا خواهید شد.

لاندا
1401/08/01
(نظر)
ایجاد و تغییر سال مالی در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید سال مالی کسب و کار خود را در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، ایجاد کنید.