راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان با نرم‌افزار لاندا ادامه مطلب ...
لاندا
1401/08/14
(نظر)
گزارش صورتهای مالی و دفاتر حسابداری در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی مدیریت جامع و کاملی بر روی انبار خود داشته باشید و یا حتی موجودی اول دوره کالاهای خود را ویرایش کنید.

لاندا
1401/08/12
(نظر)
گزارش چک در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، آموزش گردش چک و دریافت گزارش‌های مربوط به آن را فرا خواهید گرفت.

لاندا
1401/08/09
(نظر)
ایجاد دریافت در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک دریافتی ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/08
(نظر)
ایجاد پرداخت در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک پرداختی ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/06
(نظر)
ایجاد هزینه در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک هزینه ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/13
(نظر)
گزارش‌های حساب شخص، بدهکار و بستانکار در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، با گزارش‌های حساب شخص، بدهکار و بستانکار در نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا، آشنا خواهیم شد.

لاندا
1401/08/10
(نظر)
ایجاد پیش‌فاکتور در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، پیش‌فاکتور ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/09
(نظر)
ایجاد فاکتور در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، فاکتور ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/07
(نظر)
ایجاد برگشت از فروش در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

با مشاهده این ویدئو، به راحتی می‌توانید در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، یک برگشت از فروش ایجاد کنید.

لاندا
1401/08/05
(نظر)
ویژگیها و تغییرات تازه لاندا به تاریخ 05-08-1401

در نسخه جدید نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، شاهد افزودن فرم برگشت از فروش، تسویه حساب فاکتورها و گردش چک، هستیم.