وبینار آموزشی ارسال صورتحسابها به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
لاندا
1397/11/15
(نظر)
گزارشها و تغییرات جدید لاندا به تاریخ 15-11-1397

گزارشها و امکانات جدید لاندا در زمینه تعریف گروه کالا و مرور فروش و خرید

لاندا
1397/11/10
(نظر)
گزارشها و تغییرات جدید لاندا به تاریخ 10-11-1397

در هر دوره امکانات جدیدی به سامانه حسابداری آنلاین لاندا اضافه می‌شود.

لاندا
1397/11/07
(نظر)
وظایف و تکالیف اصلی شرکتها در قبال دولت

برای همه کسب و کارها الزامی است تا گزارشها و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را به صورت منظم ایجاد کرده و اعلام نمایند. در این نوشته فهرستی از تکالیف مودی در قبال قانون ذکر شده است.

لاندا
1397/11/01
(نظر)
اسناد و دفاتر حسابداری

برای هر رویداد مالی که در مؤسسه اتفاق میافتد یک سند حسابداری یا برگۀ حسابداری تهیه میشود. بنابراین سند حسابداری یا برگه حسابداری نوشته ای است که در آن هر کدام از رویدادهای مالی نوشته میشود

لاندا
1397/10/16
(نظر)
اطلاعات پایه

در هر سامانه بخشی از اطلاعات که پیش نیاز راه‌اندازی می‌باشد وجود دارد. این اطلاعات معمولا یک بار تعریف می‌شوند و به ندرت ویرایش می‌شوند.

لاندا
1397/11/15
(نظر)
اصول و نحوۀ تنظیم سند حسابداری (ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری)

برای یک یا چند رویداد مالی که در مؤسسه اتفاق میافتد یک سند حسابداری یا برگه حسابداری تهیه میشود. بنابراین سند حسابداری یا برگۀ حسابداری، نوشتهای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته میشود.

لاندا
1397/11/08
(نظر)
تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی (بیان اثرات رویدادهای مالی به زبان بدهکار و بستانکار)

در این بخش نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی بهمراه مثال توضیح داده می شود.

لاندا
1397/11/01
(نظر)
انواع واحدهای اقتصادی

واحدهای اقتصادی را از جهات مختلفی میتوان طبقه بندی کرد. در زیر، چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه شده است: نوع فعالیت، هدف فعالیت، نوع مالکیت، تعداد مالکین

لاندا
1397/10/24
(نظر)
مشاهده خلاصه حساب یک مشتری یا طرف حساب

خیلی مواقع پیش می‌آید که بخواهید سوابق و تراکنشهای انجام شده با یک مشتری، طرف حساب را مشاهده کنید. این موضوع در حسابداری آنلاین لاندا براحتی امکان پذیر است.

لاندا
1397/10/15
(نظر)
دوره مالی و فعالیت مالی در حسابداری

دوره های زمانی مساوی را که برای آن گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه میگردد، دوره مالی میگویند. رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها و سرمایه) تأثیر بگذارند