راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان با نرم‌افزار لاندا ادامه مطلب ...
لاندا
1401/06/02
(نظر)
دارایی‌ ها و بدهی ها و انواع آن و هر آنچه که باید بدانید

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از دارایی ها و بدهی ها داشته باشیم: همه اموالی که در اختیار و متعلق به یک واحد تجاری است را دارایی می نامند و بدهی ها عبارتند از ادعای طلبکاران واحد تجاری نسبت به دارایی های یک واحد تجاری.

لاندا
1400/07/15
(نظر)
بدهی جاری و انواع آن در حسابداری

بدهی جاری به بدهی‌ای که موعد پرداختش یک سال یا کمتر باشد و از محل دارایی‌های جاری قابل پرداخت باشد، گفته می‌شود. از متداول‌ترین بدهی‌های جاری، اسناد پرداختنی و حساب‌های پرداختنی را می‌توان نام برد.

لاندا
1400/07/18
(نظر)
حسابداری بدهی بلند مدت و جایگاه آن در ترازنامه

ماهیت بدهی‌های بلندمدت (به ویژه وام‌های دریافتی بلندمدت و اوراق مشارکت پرداختنی بلندمدت)، به گونه‌ای است که پیش از ایجاد به تصویب هیئت مدیره و سهام‌داران نیاز دارد. معمولا بدهی‌های بلندمدت به همراه خود، تعهدات و محدودیت‌هایی به دنبال دارند.

لاندا
1400/07/13
(نظر)
بدهی‌ها و تعهدات در حسابداری

بدهیها تشکیل‌دهنده یکی از سه عنصر معادله اساسی حسابداری هستند. در حالی که سهم بدهیها در تأمین مالی داراییهای بسیاری از شرکتها، بیش از بخش حقوق صاحبان سرمایه است، بر اهمیت شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت صحیح بدهی‌ها افزوده می‌شود.