دوره مالی و فعالیت مالی در حسابداری
لاندا
2019/01/05
0 (نظر)
دوره مالی و فعالیت مالی در حسابداری

دوره های زمانی مساوی را که برای آن گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه میگردد، دوره مالی میگویند. رویدادهای مالی رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادلۀ اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها و سرمایه) تأثیر بگذارند

ثبت رسید دریافت
لاندا
2018/10/03
0 (نظر)
ثبت رسید دریافت

دریافت یکی از ارکان اصلی هر سیستم مالی می‌باشد. برای ثبت دریافت در لاندا از منوی سمت راست (منوی اصلی) پرداخت را انتخاب نمایید.

نحوه ثبت هزینه
لاندا
2018/10/03
0 (نظر)
نحوه ثبت هزینه

برای ثبت هزینه‌های جاری کسب و کار خود از منوی سمت راست، گزینه هزینه را انتخاب کرده، و از ایجاد را کلیک کنید.