ارزیابی قبل از خرید

خرید مطمئن داشته باشید

تا 100 سند حسابداری در سال رایگان ثبت کنید

ما دوست داریم مشتریان ما با خیال راحت از نرم افزار ما استفاده کنند. به همین خاطر شما می تونید تا ثبت 100 سند مالی به طور رایگان با نرم افزار کار کنید و از همه بخش ها و امکانات نرم افزار استفاده کنید.

حالا اگر نرم افزار پاسخگوی نیازهای شما بود با خیال راحت به کار با نرم افزار ادامه بدید.

اگر تعداد سندهای شما کمتر از 100 هست از نرم افزار برای همیشه رایگان استفاده می کنید. ما برای نسخه رایگان خودمون محدودیت زمانی در نظر نگرفتیم