تابع PMT در اکسل، پرداخت وام را بر اساس پرداخت های مداوم و نرخ بهره ثابت محاسبه می کند. در این مقاله، از تابع PMT مثالهای متفاوتی را خواهیم زد تا یادگیری برای شما آسان شود.

تابع PMT در اکسل

تابع PMT در اکسل، پرداخت وام را بر اساس پرداخت‌های مداوم و نرخ بهره ثابت محاسبه می‌کند. در این مقاله، از تابع PMT مثالهای متفاوتی را خواهیم زد تا یادگیری برای شما آسان شود. تابع PMT مخفف عبارت Payment و به معنای پرداخت می‌باشد که با استفاده از نرخ بهره، تعداد دوره‌های پرداخت و مبلغ وام میتوان میزان پرداختی هر قسط را بدست آورد .

آرگومان های مورد نیاز این تابع

Rate: نرخ بهره وام

Nper: تعداد کل دوره‌های پرداخت

Pv: ارزش فعلی یا اصل مبلغ وام

Fv: وارد کردن این بخش اختیاری بوده و در صورت خالی گذاشتن، برابر 0 خواهد بود که ارزش آتی را نشان می‌دهد

Type: وارد کردن این بخش هم اختیاری بوده و نحوه پرداخت را تعیین می‌کند. اگر برابر 0 بود، یعنی در پایان هر دوره قسط پرداخت می‌شود واگر 1 بود، در ابتدای دوره قسط پرداخت می‌شود.خالی گذاشتن این بخش، برابر 0 خواهد بود.

مثالی از تابع PMT

وامی را با نرخ بهره سالانه 6٪، مدت زمان 20 ساله، ارزش فعلی 150،000$ (مبلغ وام گرفته شده) و ارزش آتی 0 را خواهیم داشت. تابع PMT زیر، پرداخت سالانه را محاسبه می‌کند:

تابع PMT

توجه: اگر آرگومان پنجم یا همان type حذف شود، فرض بر این است که پرداخت‌ها در پایان دوره، سررسید می‌شوند.

تابع PMT زیر پرداخت سه ماهه را محاسبه می‌کند:

تابع PMT

توجه: چون قرار بر این است تا پرداخت‌های سه ماهه را انجام دهیم، بنابراین نرخ بهره وام را 1.5% در نظر میگیریم (6 را بر 4 تقسیم میکنیم). همچنین برای تعداد دوره‌های پرداخت، 80 در نظر میگیریم (20 را در 4 ضرب میکنیم).

عملکرد PMT زیر پرداخت ماهانه را محاسبه می‌کند:

تابع PMT

توجه: ما ماهانه پرداخت می کنیم؛ بنابراین نرخ بهره وام را 0.5% در نظر میگیریم (6% را بر 12 ماه تقسیم میکنیم) و تعداد کل دوره‌ای پرداخت را 240 وارد میکنیم که حاصل جواب 20 ضربدر 12 ماه می‌باشد.

مثال دیگر از تابع PMT

یک سرمایه‌گذاری با نرخ بهره سالانه 8٪ و ارزش فعلی 0 را در نظر بگیرید. در پایان هر سال چه مبلغی باید واریز کنید تا در مدت 10 سال مبلغ 1،448.66 دلار حساب داشته باشید؟

تابع PMT زیر سپرده سالانه را محاسبه می‌کند:

تابع PMT

توابع PPMT و IPMT

وامی را با نرخ بهره سالانه 5٪، مدت زمان 2 ساله و ارزش فعلی (مبلغ وام گرفته شده) 20000 دلار در نظر بگیرید. تابع PMT زیر پرداخت ماهانه را محاسبه می‌کند:

تابع PMT

توجه: ما ماهانه پرداخت می کنیم؛ بنابراین 5 را بر 12 تقسیم میکنیم که حاصل آن 0.42% است. همچنین تعداد کل دوره ها را 24 در نظر میگیریم که حاصل جواب 2 ضربدر 12 می باشد.

تابع PPMT در اکسل قسمت اصلی پرداخت را محاسبه می کند. آرگومان دوم شماره پرداخت را مشخص می کند:

تابع PMT

توضیح: تابع PPMT در بالا، بخش پنجم پرداخت را محاسبه می‌کند.

تابع IPMT در اکسل قسمت بهره پرداخت را محاسبه می‌کند. آرگومان دوم شماره پرداخت را مشخص می‌کند:

تابع PMT

توضیح: تابع IPMT فوق، بخش سود پنجمین پرداخت را محاسبه می‌کند.

نکاتی در مورد این توابع 

  • پرداختی که توسط PMT برگردانده می‌شود، شامل اصل پول و سود است اما شامل هیچگونه مالیات یا کارمزد نمی‌شود.
  • برای محاسبه مبلغ اصل هر قسط و سود آن به طور مجزا، باید از دو تابع PPMT و IPMT استفاده شود.

خطاهای تابع PMT

#NUM: زمانی رخ می‌دهد که نرخ بهره وام برابر یا مساوی با 1- باشد یا تعداد کل دوره‌های پرداخت آن برابر 0 باشد.