تابع SYD یک تابع مالی در اکسل است که محاسبه استهلاک به‌صورت مجموع سنوات را بر عهده دارد. این عملکرد در محاسبه استهلاک یک دارایی، به ویژه جمع استهلاک سالها برای یک دوره مشخص در طول عمر یک دارایی، کمک می‌کند. در روش مجموع سنوات میزان استهلاک در سال‌های ابتدایی عمر تجهیز نسبت به سال‌های انتهایی عمر تجهیز بیشتر می‌باشد.

تابع SYD چیست؟

تابع SYD یک تابع مالی در اکسل است که محاسبه استهلاک به‌صورت مجموع سنوات را بر عهده دارد. این عملکرد در محاسبه استهلاک یک دارایی، به ویژه جمع استهلاک سالها برای یک دوره مشخص در طول عمر یک دارایی، کمک می‌کند. در روش مجموع سنوات میزان استهلاک در سال‌های ابتدایی عمر تجهیز نسبت به سال‌های انتهایی عمر تجهیز بیشتر می‌باشد.

فرمول مجموع سنوات یا SYD برابر است با:

فرمول تایع SYD

 

ورودی‌های تابع SYD

این تابع، 4 ورودی یا آرگومان دریافت میکند که شامل:

Cost= هزینه بهای اولیه دارایی

Salvage= ارزش اسقاط

Life= طول عمر

Per= دوره‌ای که می‌خواهیم میزان استهلاک آن را محاسبه نماییم.

خروجی این تابع برابر با میزان استهلاک در دو دوره‌ای است که در ورودی چهارم تابع وارد کرده‌ایم.

چگونه از تابع SYD در اکسل استفاده کنیم؟

برای درک کاربرد تابع SYD، مثالی را در نظر می‌گیریم:

فرض کنید می‌خواهیم استهلاک یک دارایی را با هزینه اولیه 300000 دلار و ارزش اسقاط 5000 دلار پس از 10 سال محاسبه کنیم. حال فرض کنید که می‌خواهیم استهلاک را در طول 5 سال محاسبه کنیم. فرمول محاسبه مقدار استهلاک به شرح زیر خواهد بود:

تابع SYD

در سال اول، میزان استهلاک به شرح زیر خواهد بود:

تابع SYD

حال اگر بخواهیم استهلاک تا 5 سال را بدست آوریم، کافیست به جای مقدار 1 در آخر تابع، عدد سال استهلاک خود را تغییر دهیم. مانند تصویر زیر:

تابع SYD

 

مثال دوم از تابع SYD

میزان استهلاک یک تجهیز با قیمت خرید 14 میلیون تومان و طول عمر 7 ساله در سال پنجم به روش مجموع سنوات چقدر است (با فرض آنکه ارزش اسقاطی تجهیز در انتهای دوره برابر با 1 میلیون تومان  است) ؟

تابع SYD

 

مواردی که باید در مورد عملکرد SYD به خاطر بسپارید

خطای #VALUE هنگامی رخ می‌دهد که آرگومان‌های داده شده غیرعددی باشند.

خطای #NUM هنگامی رخ می‌دهد که:

  • ارزش اسقاط کمتر از صفر باشد
  • طول عمر کمتر یا مساوی صفر باشد
  • دوره‌ای که می‌خواهیم میزان استهلاک آن را محاسبه کنیم، از عمر مفید بیشتر باشد.