هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازرسی ماموران مالیاتی از اقامتگاه قانونی و محل فعالیت همچنین محل نگهداری دفاتر اسناد، مدارک و تجهیزات مؤدیان را منوط به اخذ مجوز قانونی دانست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد.

ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم

بر این اساس در ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم برای بازرسی منزل و محل فعالیت و نگهداری دفاتر و تجهیزات مودیان مالیاتی توسط بازرسان مالیاتی اخذ مجوز قضایی را الزامی دانسته در حالی که تبصره ماده 7 آیین نامه ذکر شده بر خلاف ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا برای بازرسی منازل مسکونی اخذ مجوز قضایی را ضروری دانسته و سه مکان دیگر را که در ماده 181 قانون ذکر شده‌اند از شمول اخذ مجوز قضایی جهت بازرسی خارج کرده است.

بنابراین تبصره ماده 7 آیین نامه برخلاف اصول 22 و 25 قانون اساسی و ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.

مالیات و سال مالیاتی

مالیات یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به منظور تأمین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت، به مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی) تحمیل می‌شود. عدم موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، می‌تواند طبق قانون مجازات در پی داشته باشد. برای آشنایی با مالیات و سال مالیاتی، می‌توانید مقاله مالیات و سال مالیاتی در حسابداری را مطالعه نمایید.

منبع خبر: تازه‌های حسابداری