نسبت جاری یکی از نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios) در مدیریت مالی است که به نسبت 2 به 1 هم معروف است

نسبت جاری چگونه بدست می‌آید؟

نسبت جاری یا نسبت دو به یک (current ratio) از تقسیم داراییهای جاری موسسه به بدهیهای جاری موسسه (کسب و کار) به دست می‌آید.

این نسبت توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد بدهیهای کوتاه مدت اندازه گیری می‌کند. به عبارت دیگر به کمک این نسبت می‌توانیم متوجه شویم که اگر از امروز به بعد هیچ درآمدی نداشته باشیم، چه میزان از بدهیهایی جاری خود (مانند حقوق و دستمزد پرداختنی، مالیات بر حقوق، حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، و ...) را از محل دارائیهای جاری پرداخت کنیم.

 • این نسبت ضریب اطمینانی برای بستانکاران کوتاه مدت است.
 • این نسبت توانایی شرکت را نسبت به پرداخت تعهدات و بدهیهای کوتاه مدت را نشان می‌دهد.
 • معمولا بانکها و موسسات مالی به شرکتهایی که نسبت جاری آنها 2 به 1 باشد در اعطای وام و تسهیلات نظر مساعدی دارند.

نسبت جاری در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

برای بدست آوردن این نسبت در نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا، از بخش گزارشهای حسابداری، ترازنامه را انتخاب کرده و مجموع دارائیهای جاری را به مجموع بدهیهای جاری تقسیم کنید.

در زیر نمونه‌هایی از داراییهای جاری و بدهیهای جاری که در یک شرکت وجود دارد را می‌آوریم.

الف) داراییهای جاری

 1. موجودی نقد
 2. موجودی نزد بانک
 3. حسابهای دریافتنی (بدهکاران)
 4. پیش پرداختها
 5. موجودی کالای پایان دوره

ب) بدهیهای جاری

 1. اسناد و حسابهای پرداختنی تجاری (بستانکاران)
 2. حقوق و دستمزد پرداختنی
 3. مالیات و عوارض پرداختنی
 4. حق بیمه پرداختنی
 5. پیش دریافت فروش

ترازنامه و اقلام آن در حسابداری

برای آشنایی با ترازنامه، کافیست مقاله زیر را دنبال کنید:

ترازنامه در حسابداری