تابع POWER و LOG در اکسل، دو تابع داخلی مشابه به نمادهای ریاضی هستند که POWER برای محاسبه توان یک عدد یا پایه مشخص استفاده می‌شود. همچنین تابع LOG، لگاریتم یک عدد را مشخص می‌کند.

تابع POWER در اکسل

در ریاضیات ما نمادهایی داشتیم که توان یک عدد پایه معین را داشتند. در اکسل یک تابع داخلی مشابه به نام POWER داریم که برای محاسبه توان یک عدد یا پایه مشخص استفاده می‌شود. برای استفاده از این تابع می‌توانیم از کلمه کلیدی  POWER= استفاده کنیم

تابع POWER در اکسل

تابع power در اکسل، یک تابع ریاضی / مثلثاتی محاسبه می‌شود و نتیجه عددی را که به یک مقدار رسیده است برمی‌گرداند. این تابع دو آرگومان پایه (هر عدد واقعی) و نماد (توان) را می‌گیرد. این بدان معناست که مثلاً 5 به توان 2 همان 5 ضربدر 5 است. این تابع را به شکل زیر می‌نویسیم:

=power(

توضیح عملکرد POWER در Excel

تابع پاور در اکسل، هر دو آرگومان را به عنوان یک مقدار عددی در نظر می‌گیرد. از این رو آرگومان‌های منتقل شده از نوع عدد صحیح هستند که در آن Number عدد پایه است و Power نماد است. هر دو استدلال لازم است و اختیاری نیستند.

آموزش power

ما می‌توانیم از تابع Power در Excel به بسیاری از جهات استفاده کنیم. مانند عملیات ریاضی‌، معادله تابع توان و می‌توان برای محاسبه توابع جبری رابطه‌ای استفاده کرد.

آموزش power

نحوه استفاده از عملکرد POWER در اکسل

عملکرد Excel POWER بسیار ساده و آسان برای استفاده است. اجازه دهید با یک مثال، کارکرد POWER را در اکسل را توضیح دهیم.

فرض کنید ما یک معادله تابع توان داریم y = x ^ n  (به معنای x به توان n)‌، جایی که y به مقدار x وابسته است و n بیانگر است. همچنین می‌خواهیم نمودار تابع (f(x,y را برای مقادیر داده شده x و n = 2 رسم کنیم. مقادیر x عبارتند از:

آموزش power

بنابراین‌، در این حالت‌، از آنجا که مقدار y به توان n ام x بستگی دارد‌، مقدار Y را با استفاده از عملکرد POWER در Excel محاسبه خواهیم کرد.

1st value of y will be 2^2 (=POWER(2,2)

2nd value of y will be 4^2 (=POWER(4,2)

……………………………………………………………

……………………………………………………………

10th value of y will be 10^2 (=POWER(10,2)

آموزش power

حال‌، با انتخاب مقادیر x و y از محدوده B4: K5‌، نمودار را انتخاب کنید (در این نمودار Scatter نمودار با خطوط صاف را انتخاب کرده‌ایم) از تب insert.

آموزش power

بنابراین‌، برای معادله تابع POWER داده شده یک نمودار نمایی و خطی بدست می‌آوریم.

آموزش power

تابع LOG در اکسل

تابع LOG در اکسل به عنوان یک تابع ریاضی / مثلثات در اکسل طبقه‌بندی می‌شود. LOG در اکسل همیشه یک مقدار عددی بر می‌گرداند.‌ تابع LOG، یک تابع داخلی است که از برگه فرمول در اکسل قابل دسترسی است. این تابع دو آرگومان می‌گیرد؛ یکی برای عدد است و دیگری برای پایه.

در ریاضیات‌، لگاریتم در نقطه مقابل است. این بدان معنی است که مقدار لگاریتم ‌هر عدد مشخص است که پایه برای تولید آن عدد باید افزایش یابد. مثلا:

25=32

برای عدد 32 فوق، 5 نمایی است که پایه 2 برای تولید عدد 32 بالا رفته است. بنابراین‌، یک LOG 32 خواهد بود 5. از نظر ریاضی‌، ما آن را به صورت log32 = 5 می‌نویسیم. فرمول لگاریتم در اکسل به صورت زیر نوشته می‌شود:

فرمول LOG در اکسل

=LOG(

Number: یک عدد واقعی مثبت است (نباید 0 باشد) که می‌خواهیم برای آن لگاریتم را در اکسل محاسبه کنیم

Base: این یک انتخاب اختیاری است. این پایه‌ای است که مقدار لگاریتمی بر روی آن محاسبه می‌شود و عملکرد LOG در Excel به طور پیش‌فرض، پایه را 10 می‌گیرد.

چگونه از عملکرد LOG در اکسل استفاده کنیم؟

عملکرد LOG بسیار ساده و آسان است. در مراتب بعدی، با مثال توضیح خواهیم داد.

آموزش LOG

آموزش LOG

تابع Logarithmic برای عملیات ریاضی استفاده می‌شود و به طور گسترده‌ای در آمارهای مالی استفاده می‍‌شود. در تجزیه و تحلیل کسب و کار، LOG در Excel اغلب با ابزارهای دیگر برای تجزیه و تحلیل رگرسیون و رسم نمودار برای نمایش داده‌ها استفاده می‌شود. از توابع لگاریتمی برای نمایش گرافیکی هنگامی که سرعت تغییر در داده‌ها به سرعت زیاد یا کاهش می‌یابد نیز استفاده می شود.

مثالی برای درک بهتر تابع LOG

به عنوان مثال‌، 1024=45‌، با استفاده از تابع POWER‌، آن را به صورت POWER (4،5) = 1024 می‌نویسیم. اگر این فرمول از تابع POWER را در داخل تابع log در Excel قرار دهیم و پایه آن را 4 قرار دهیم، نمایی را می‌گیریم که به عنوان آرگومان دوم در تابع POWER منتقل می‌شود. 

آموزش log

خروجی تابع POWER به عنوان اولین آرگومان به تابع LOG در اکسل منتقل می‌شود‌، و بیشتر نتیجه را محاسبه می‌کند.

علاوه بر این، میتوانیم بزرگی یک زلزله را با لگاریتم نمایش دهیم:

R=log10(A/A0)

جایی که A اندازه‌گیری موج زلزله دامنه است و A0 کوچکترین دامنه ثبت شده از فعالیت لرزه‌ای است‌، بنابراین اگر مقادیر A و A0 را داشته باشیم‌، می‌توانیم به راحتی اندازه زلزله را در Excel با فرمول LOG محاسبه کنیم:

=LOG((A/A0),10)