در نرم‌‌افزار حسابداری انلاین لاندا به راحتی می‌توانید تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های با روش‌های مختلف خود را ثبت کنید.

در نرم‌‌افزار حسابداری انلاین لاندا به راحتی می‌توانید تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را ثبت کنید، مخاطبان خود را ایجاد کنید، رسید دریافت و پرداخت صادر کنید، با سه روش چک یا حواله یا نقدی دریافتی و پرداختی خود را ثبت کنید. لازم به ذکر است که می‌توانید فهرست کاملی از دریافت و پرداخت‌های خود را مشاهده کنید.