انتقال وجه در حسابداری موضوعی است که بسیاری از حسابداران با آن سر و کار دارند ولی در اغلب نرم‌افزارهای حسابداری این امر تنها در سند زدن امکان پذیر میشود اما در نرم‌افزار حسابداری تحت وب لاندا براحتی و بدون هیچ مشکلی اینکار انجام می‌شود.