در نرم‌افزار لاندا تمام سندها به صورت اتوماتیک بعد از هر ثبت خرید و فروش و یا ثبت حقوق و دستمزد صادر می‌گردد ولی امکان ثبت سند حسابداری نیز به طور جداگانه امکان پذیر می‌باشد.

از ویژگی‌های ثبت سند حسابداری در نرم‌افزار حسابداری تحت وب لاندا:

  • عدم ثبت در صورت تراز نبودن سند
  • عدم ثبت بدون ثبت شرح
  • عدم ثبت سند بدون ثبت تاریخ سند