ما در مجموعه لاندا سعی بر این داریم که آموزش رایگان حسابداری با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا داشته باشیم که کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک بتوانند نیازهای حسابداری مجموعه خود را خودشان مرتفع کنند. این تضمین از سوی مجموعه لاندا به شما داده می‌شود که افرادی که حتی علم حسابداری ندارند بتوانند با این نرم‌افزار بسیار ساده حسابداری کنند.