در این مقاله ما به توضیح اظهارنامه مالیاتی، سال مالیاتی و هچنین روش تهیه اظهارنامه مالیاتی و جرایم مربوطه به آن را می‌پردازیم.

اظهارنامه مالیاتی عملکرد چیست؟

سازمان امور مالیاتی کشور، وظیفه محاسبه مالیات برای تامین مخارج عمومی ‌جامعه را بر عهده دارد. اظهارنامه مالیاتی، فرمی ‌است که به منظور اظهار درآمدها‌، هزینه‌ها‌، دارایی‌ها‌، بدهی‌ها‌، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه‌هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می‌شود.

مالیات چیست؟

مالیات هزینه‌ای است که دولت‌ها جهت تامین هزینه‌های عمومی ‌و منافع اقتصادی از ثروت و درآمد مالیت دهنده دریافت می‌کنند. تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، می‌بایست مالیات خود را به سازمان امور مالیاتی بپردازند.

محاسبه مالیات به دو روش علی‌الراس و خود اظهاری صورت می‌گیرد. در روش علی‌الراس، اداره مالیات کارشناسانی جهت تعیین میزان مالیات مشخص می‌کنند و از این طریق مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می‌گردد. این در حالی است که در روش خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی میزان سود و زیان خود را در یک سال مالیاتی اعلام می‌کنند.

سال مالیاتی چیست؟

سال مالیاتی به دوره مالی یک ساله گفته می‌شود که مطابق با قانون 155 مالیات‌های مستقیم برای نگهداری سوابق، گزارش درآمد و هزینه است که اظهارنامه مالیاتی را پوشش می‌دهد که جهت تهیه اظهارنامه مالیاتی و جمع‌آوری اسناد مالی مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارد. آغاز سال مالیاتی بنا به مدل فعالیت می‌تواند هر موقع از سال باشد؛ ولی مدت زمان سال مالیاتی باید 12 ماه باشد. حتی اگر در طی چند ماه فعالیت یا درآمدی نباشد.

تفاوت سال مالی با سال مالیاتی در چیست؟

سال مالیاتی توسط اداره مالیات مشخص می‌گردد و از آغاز سال شمسی محاسبه می‌گردد و این درحالی است که بعضی از اشخاص حقوقی سال مالی خود را که شامل 12 ماه می‌باشد، مطابق اساسنامه خود تنظیم می‌کند. نکته مهم این است که ممکن است سال مالی از هر ماهی در سال آغاز گردد.

چه کسانی مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تهیه و ارسال کنند؟

الف) بر اساس ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار که بصورت فردی و یا مشارکتی فعالیت می‌کنند، مکلفند برای هر سال مالی خود اظهارنامه مالیاتی تهیه و ارسال نمایند.

ب) طبق ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقوقی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده‌اند و تشکل‌های قانونی که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های ذیربط می‌باشند و اتحادیه‌های صنفی بر اساس قانون مکلفند برای هرسال مالی ترازنامه، صورت سود و زیان و سایر اطلاعات مندرج در فرم اظهارنامه را تهیه و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.

افراد مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه

برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به چه مدارکی نیاز داریم؟

برای تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مدارک زیر مورد نیاز است.

1. صورت ترارنامه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول

2. صورت سود وزیان برای کلیه اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد

3. مبلغ درآمد و فروش داخلی وخارجی

4. گردش حساب مواد اولیه وکالای ساخته شده وکالای بازرگانی (ریالی) و سایر کالاها

5. صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته برای شرکت‌های تولیدی و بازرگانی

6. صورت قراردادها و درآمد پیمانکاری و بهای تمام شده پروژه برای شرکت‌های پیمانکاری

7. مانده سود و زیان دوره قبل و گردش حساب تعدیلات سنواتی

8. شماره ثبت دفاتر قانونی و کد رهگیری برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول

9. مبلغ مالیات‌های پرداخت شده

10. نام کاربری‌، رمز عبور و کدرهگیری پیش ثبت نام برای ارسال اینترنتی اظهارنامه و شماره کارت بازرگانی و مجوز فعالیت

11. اطلاعات ملک اجاری مورد استفاده مودی

12. اطلاعات فروش سال قبل و درصد افزایش در سال جاری

چند نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد در حال حاضر وجود دارد؟

هم اکنون برای اشخاص مکلف به تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی، 6 نوع اظهارنامه مالیات بر درآمد تهیه و در دسترس قرارگرفته است:

 1. اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 110 ق م م) که نسبت به سایر اظهارنامه‌ها مفصل‌تر است.
 2. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه اول طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م
 3. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه دوم طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م
 4. اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی گروه سوم طبق آیین نامه اجرایی ماده 95 ق م م
 5. اظهارنامه مالیات بر درآمد امالک ویژه اشخاص حقیقی دارنده درآمد مالک ماده 57 و 80 ق م م
 6. اظهارنامه انحلال طبق ماده 114 و116ق م م

مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی به چه صورت است؟

ابتدا مودی باید در نظام مالیاتی ایران از طریق سایت www.tax.gov.ir ثبت نام کرده و پس از تایید اطلاعات ارائه شده و تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی مربوطه و اخذ کد اقتصادی، بعنوان مودی مالیاتی شناخته می‌شود. بعد از طی تشریفات قانونی ثبت نام‌، از طرف سازمان امور مالیاتی به مودی نام‌کاربری و رمز عبور برای انجام عملیات تکالیف مالیاتی اختصاص داده می‌شود.

مراحل تنظیم اظهارنامه مالیاتی

حداکثر تا چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را ارسال کنیم؟

وفق ماده 110ق.م.م اشخاص حقوقی می‌بایست حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید و از آنجا که سال مالی عمده شرکت‌ها منطبق بر سال شمسی است.، بنابراین حداکثر مهلت قانونی ارسال اظهارنامه این نوع شرکتها 31 تیر خواهد بود و اشخاص حقیقی وفق ماده 100 ق.م.م حداکثر باید تا 31 خرداد هر سال اظهار نامه مالیاتی عملکرد خود را ارسال و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

در صورت عدم ارسال اظهارنامه بصورت خود اظهاری، بد حسابی، تخلف و یا عدم همکاری با اداره مالیات در ارائه اظهارنامه، محاسبه مالیات بصورت علی‌الراس صورت می‌گیرد. اصل بر صحت اظهارات می‌باشد ولی در صورت نقص صداقت در ارائه اظهارنامه ماموران مالیاتی اقدام به ارزیابی مدارک می‌کنند. که خود نوعی جریمه محسوب می‌شود.

 • در صورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات معاف باشند، می‌بایست اظهارنامه معافیت خود را ارائه دهند. در غیر اینصورت از معافیت برخوردار نمی‌شوند.
 • در صورت عدم ارسال اظهارنامه تا 30 درصد مبلغ مالیات پرداخت نشده مشمول جریمه می‌شود.
 • در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم برای کسانی که از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا در ارزیابی و کسر و وصول مالیات دیگران (در مواردی که مکلف به کسر مالیات دیگران هستند) قصور نمایند مجازات حبس یا جریمه پیش بینی کرده است.
 • بدهکاران مالیاتی طبق ماده 202 مالیات‌های مستقیم می‌توانند توسط اداره مالیات از کشور ممنوع‌الخروج شوند
 • در صورت انتقال اموال به افراد دیگر در راستای فرار مالیاتی باشد، تمامی‌اسناد انتقالی باطل اعلام خواهد شد.

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، نرم‌افزاری است که با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های روز و بر مبنای سیستم حسابداری ابری توسعه داده شده است. هدف از ساخت آن، ارائه یک نرم‌افزار حسابداری پر امکانات اما در عین حال کم هزینه برای کسب و کارهای کوچک کشور بوده است تا بتوانند با کمترین بودجه یک سیستم حسابداری ابری حرفه‌ای برای کسب و کار خود فراهم کنند. نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا، به دلیل گزارش‌های جامع و کاربردی بسیاری که دارد، به شما در تهیه اظهارنامه مالیاتی، کمک خواهد کرد. ویدیو زیر، دلیل این استفاده را خواهید آموخت: