استاندارد چیست؟ استاندارد حسابداری در ایران و جهان و اهمیت استاندارد حسابداری

استاندارد چیست؟

از دید اجتماعی آنچه بر پایه قرارداد، سنت، یا قانون، نمونه‌ای برای سرمشق به کار می‌رود و اجرای آن مورد پذیرش همه می‌شود استاندارد گفته می‌شود. از دید فنی، وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. استانداردها دارای چهار محور کاملاً مجزا، یعنی

  • ماهیت محصولات
  • امور مدیریتی
  • ارزیابی و انطباق‌ها
  • مسئولیت‌های اجتماعی

هستند. استانداردها بر پایه گستردگی دامنه تحت پوشش، دارای پنج سطح کارخانه‌ای، شرکتی (جامعه‌ای)، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هستند.

استاندارد حسابداری در ایران و جهان

در ایران کمیته تدوین استانداردهای حسابداری یکی از سه کمیته استانداردگذاری سازمان حسابرسی است که وظیفه وضع‌ کردن استانداردهای حسابداری ملی در ایران را بر عهده دارد که در سال 1371، این کمیته با نام اولیه کمیته رهنمودهای حسابداری از سوی هیئت عامل سازمان حسابرسی راه‌اندازی شد تا استانداردهای حسابداری ملی ایران را بر اساس استانداردهای معتبر و با توجه به شرایط محیطی ایران وضع کند.

 اما در جهان، استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) می‌باشد که استانداردهایی جهانی، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر و لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی هستند که از سوی نهاد استاندارد گذار زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، یعنی هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) وضع می‌شوند. این هیئت از 1 آوریل 2001 راه‌اندازی شده است.

اهمیت استاندارد حسابداری

اطلاعات مالی سازمانها و نهادهای اقتصادی و تجاری را می‌توان از منابع مختلف بدست آورد. اما منبع اصلی که بر اساس آن می‌توان اطلاعات مالی آن واحد اقتصادی را بررسی کرد صورت های مالی می‌باشد که در پایان دوره خاصی در آن سازمان یا نهاد تهیه و تنظیم می‌شود به همین دلیل کارشناسان خبره و متخصص در این زمینه در تلاش تهیه و تنظیم صورت های مالی با کیفیت بالا و مطلوب خود هستند. بر این اساس برای تهیه و تنظیم صورت های مالی مطلوب باید از قوانین و ضوابط درست و معتبر بهره بگیریم که در استانداردهای حسابداری به آنها اشاره شده است زیرا در این استانداردها نحوه بررسی رویدادهای مالی و بررسی وجود یا عدم وجود خطا در آن را به طور واضح مشخص کرده است.

ممکن است صورتهای مالی یک سازمان برای استفاده مدیران آن سازمان در جهت بررسی عملکرد و نحوه ادامه روند تا حدودی بر اساس استانداردهای حسابداری انجام نشود اما برای ارائه گزارشهای مالی برای استفاده کنندگان دیگر به غیر از مدیران آن سازمان به عنوان مثال برای سهام دارارن شرکت، دولت و ... نیازمند بهره‌گیری از استانداردهای معتبر حسابداری هستیم تا عملکرد مالی سازمان مورد نظر را به بهترین وجه ممکن گزارش کنیم.

خلاصه استانداردهای حسابداری

برای آشنایی با استانداردهای حسابداری که توسط گروه لاندا به صورت خلاصه گرد‌آوری شده است، مطلب زیر را دنبال کنید:

استانداردهای حسابداری