لاندا
2021/03/14
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 30: سود هر سهم

بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره گزارشگری و عملکرد یک واحد تجاری در دوره های مختلف گزارشگری و همچنین تاکید بر ایجاد ثبات رویه و هماهنگی در تعیین مخرج کسر محاسبه سود هر سهم، از اهداف این استاندارد می‌باشد.

لاندا
2021/03/11
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 29: فعالیتهای ساخت املاک

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود لازم‌الاجرا است.

لاندا
2021/02/27
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 28: فعالیتهاى بیمه عمومى‏

این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى و بیمه عمر زمانی بکار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد و الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.

لاندا
2021/02/18
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 27: طرحهای مزایای بازنشستگی

الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ اول‌ فروردین‌ 1384 یا بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود لازم‌الاجراست‌.

لاندا
2021/02/17
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 26: فعالیتهای کشاورزی

الـزامـات‌ ایـن‌ استـانـدارد حسابـداری‌ در مورد کلیـه‌ صـورتهـای‌ مالی‌ کـه‌ دوره‌ مالـی‌ آن‌ منتهی‌ بــه‌ 30 اسفند 1383 یا پس از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

لاندا
2021/02/16
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 25: گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف

هدف این استاندارد، تجویز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمت‌هاى مختلف یک واحد تجارى است. این اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نیز مناطق جغرافیایى مختلف عملیات واحد تجارى است که به استفاده‏‌کنندگان صورت‌هاى مالى در برخی موارد کمک مى‌کند.

لاندا
2020/12/31
0 (نظر)
استاندارد شماره 19: حسابداری ترکیب واحدهای تجاری (تجدید نظر شده سال 1384 )

طبق این استاندارد کلیه ترکیبهای تجاری باید با استفاده از روش خرید به ‌حساب گرفته شود. بنابراین واحد تحصیل‌کننده، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده را به ‌ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل شناسایی می‌کند. افزون بر این، سرقفلی نیز شناسایی و مستهلک می‌گردد و در‌مورد آن آزمون کاهش ارزش نیز صورت می‌گیرد.

لاندا
2020/12/31
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 21: حسابداری اجاره‌ها

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز رویه‌های‌ حسابداری و افشای‌ مناسب‌ برای‌ اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌ و عملیاتی‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌کننده‌ است‌ و در مواردی همچون، قراردادهای‌ اجاره‌ برای‌ اکتشاف‌ یا بهره‌برداری از منابع‌ طبیعیی مانند نفت‌، به کار می‌رود.

لاندا
2020/12/31
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 22: گزارشگری مالی میان دوره‌ای

هدف‌ این‌ استاندارد تعیین‌ حداقل‌ محتوای‌ گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ و تعیین‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گیری‌ قابل‌ اعمال‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌ کامل‌ یا فشرده‌ میان‌دوره‌ای‌ است‌. گزارش‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتکا، اطلاعات‌ مفیدی‌ در رابطه‌ با توان‌ کسب‌ سود و ایجاد جریانهای‌ نقدی‌، شرایط‌ مالی‌ و نقدینگی‌ واحد تجاری‌ برای‌ سرمایه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و سایر استفاده‌کنندگان‌ فراهم‌ می‌آورد.

لاندا
2020/12/31
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 18: صورتهای مالی تلفیقی (تجدید نظر شده سال 1384)

هدف این استاندارد، الزام واحدهای تجاری اصلی به تهیه صورتهای مالی تلفیقی به منظور ارائه اطلاعات مالی درباره فعالیتهای اقتصادی گروه واحدهای تجاری است، به گونه‌ای که منابع تحت کنترل گروه، تعهدات گروه و نتایج کسب شده از طریق بکارگیری منابع گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد.