کدینگ حسابداری، دسته‌بندی داده‌های حسابداری می‌باشد و به هر حساب در هر سطح کدی تعلق می‌گیرد که از روی کد می‌توان فهمید شاخه و زیر شاخه مربوط به هر حساب کدامند.

کدینگ حسابداری چیست؟

مجموعه‌ای از کدگذاری بر روی حساب‌ها، دسته‌بندی کردن و شاخه بندی کردن آن می‌باشد. یکی از اساسی‌ترین مسائل و مفاهیم علمی ‌در حسابداری، کدینگ حسابداری می‌باشد. تمامی ‌امور مالی توسط کدینگ حسابداری، استاندارد سازی می‌شود و با فرمت خاص، دسترسی  به گزارشات با جزییات کامل را برای حسابداران فراهم می‌کند. کدینگ حسابداری در صورتی که به طور دقیق طراحی شود می‌تواند بسیاری از مشکلات حسابداری را بر طرف یا مانع از ایجاد مشکلات حسابداری شود.

هدف استفاده ازکدینگ حسابداری چیست؟

تمامی ‌سازمان‌ها می‌بایست جهت شکل‌دهی به امو حسابداری خود از کدینگ‌های حسابداری تخصصی زمینه کاری خود استفاده کنند. استفاده از کدینگ حسابداری می‌تواند مزایای زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

مزایای استفاده از کدینگ حسابداری

  • تمامی ‌امور حسابداری بر اساس فرمت کدینگ حسابداری پیاده‌سازی می‌شود. همچنین تمامی ‌عملیات را استانداردسازی می‌کند و فرمت می‌دهد. تمامی ‌حسابها به صورت یکپارچه طراحی می‌شود که این امر از ایجاد خطای انسانی تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند.
  • گزارش‌های مالی با سرعت و دقت بیشتری و با جزییات کامل تکمیل می‌شود.
  • با کدینگ حسابداری، تحلیل و بررسی مالی دقیق‌تری در اختیار مدیران جهت برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

اهمیت و کاربرد سیستم کدینگ در حسابداری

کدینگ حسابداری جهت سهولت در ثبت حساب‌ها، شناسایی بهتر و ساده‌تر کردن حساب‌ها کاربرد دارد. کدینگ حسابداری فرآیند دسته‌بندی، مرتب‌سازی عناوین امور مالی شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. کدینگ حسابداری تمامی ‌موضوعات مالی را بر اساس موضوع فعالیت و سطح فعالیت برای حسابداران طبقه‌بندی می‌کند. ساختار دسته‌بندی معمولا بصورت درختی می‌باشد، تا تعدد حساب‌ها و رویدادهای مالی شرکت یا سازمان به بخش‌های جزئی‌تر تقسیم‌بندی شود.

نفکیک اطلاعات مالی که در راستای پیاده‌سازی کدینگ حسابداری تحقق پیدا کرده است، در مواقع لزوم، دسترسی به حساب‌ها، فرایند ثبت حساب و اسناد مختلف را تسریع کرده است که این خود باعث دسترسی به گزارشات جامع و دقیق در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد.

انواع کدینگ حسابداری

کدینگ حسابداری دارای انواع مختلفی می‌باشد که به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

کدینگ حسابداری حفظی

در این مدل کدینگ حسابداری اسم‌ها ب صورت مخفف بکار برده می‌شوند. این سبک جهت به خاطر سپاری راحتر می‌باشد. برای نمونه به حساب‌های دریافتنی کد "ح-د" اختصاص داده می‌شود که حروف اول حساب‌ها می‌باشد.

کدینگ حسابداری متوالی

این کدینگ حسابداری که به کدینگ سریالی و یا پیدرپی نیز شناخته می‌شود، تمامی‌داده‌ها توسط اعداد به صورت پشت هم کدگذاری می‌شوند.

کدینگ حسابداری سلسله مراتبی

این کدینگ حسابداری دارای ترتیب منطقی می‌باشد و قابلیت گسترش دارد ررا که در تعداد حسابها، کالا و داده‌ها محدویت وجود ندارد. در حال حاضر یکی از پرکاربردترین روش‌های کدینگ حسابداری می‌باشد.

 کدینگ حسابداری توده‌ای

در این کدینگ حسابداری معین اعدادی به یک حساب معین اختصاص داده می‌شود. این روش برای استفاده در یک دوره مالی کاربرد دارد.

 کدینگ حسابداری وجهی

سیستم‌های کدگذاری داده بصورت قراردادی می‌باشد. هر عدد مختص یک حساب می‌باشد.

طراحی و نحوه کددهی سیستم کدینگ حسابداری

ساختار کدینگ حسابداری، به عوامل مانند فعالیت سازمان، کنترل و گزارشات مورد نیاز سازمان و اصول و استاندارد حسابداری بستگی دارد که در طراحی کدینگ حسابداری یک سازمان باید در نظر گرفته شود. کدینگ حسابداری برای هر سازمانی که طراحی می‌شود، از اصول حسابداری پیروی میکند. در سطح گروه حسابها، با عناوین کلی در کدینگ حسابها از هم تفکیک می شود.

ساختار کدینگ حسابداری در نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا، شامل 4 سطح زیر می‌باشد:

  1. گروه حسابها
  2. سطح کل
  3. سطح معین
  4. سطح تفصیلی

کدینگ حسابداری در نرم‌افزار حسابداری ابری لاندا