استاندارد حسابداری شماره 3
لاندا
2020/08/04
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 3

استاندارد حسابداری شماره 2: درآمد عملیاتی

استاندارد حسابداری شماره 2
لاندا
2020/08/02
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 2

استاندارد حسابداری شماره 2: صورت جریان وجوه نقد (تجدید نظر شده 1397)

استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی
لاندا
2020/07/28
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 1: ارائه صورتهای مالی

هدف این استاندارد تهیه مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد.

هدف استانداردهای حسابداری چیست و از چه بخشهایی تشکیل شده است
لاندا
2020/07/19
0 (نظر)
هدف استانداردهای حسابداری چیست و از چه بخشهایی تشکیل شده است

پس از معرفی اجمالی استاندارد حسابداری به اهداف ایجاد این استانداردها می‌پردازیم

استاندارد حسابداری چیست؟
لاندا
2020/07/13
0 (نظر)
استاندارد حسابداری چیست؟

استاندارد چیست؟ استاندارد حسابداری در ایران و جهان و اهمیت استاندارد حسابداری

حسابداری ابری و استارتاپها
لاندا
2020/01/02
0 (نظر)
حسابداری ابری و استارتاپها

استفاده از رایانش ابری، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و نیز استارتاپها تا حدود زیادی در هزینه‌های شروع کسب و کار صرفه جویی می‌کند. یکی از مهمترین مصادیق نرم‌افزارهای ابری حسابداری ابری است.

آینده حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بلاک چین
لاندا
2019/12/08
0 (نظر)
آینده حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بلاک چین

تکنولوژی ها روش کار بسیاری از حرفه ها از جمله حسابداری را تحت تاثیر قرار داده اند. در این مقاله به تاثیر رایانش ابری و بلاک چین روی حسابداری می پردازیم.

دفتر معین چیست؟ آموزش کاربرد آن در حسابداری بهمراه مثال
لاندا
2019/11/14
0 (نظر)
دفتر معین چیست؟ آموزش کاربرد آن در حسابداری بهمراه مثال

دفتر معین، دفتری است که اجزای هر کدام از حساب های دفتر کل در آن نوشته میشود.

نسبت جاری چیست
لاندا
2019/09/29
0 (نظر)
نسبت جاری چیست

نسبت جاری یکی از نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios) در مدیریت مالی است که به نسبت 2 به 1 هم معروف است