لاندا
2019/09/29
0 (نظر)
نسبت جاری چیست

نسبت جاری یکی از نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios) در مدیریت مالی است که به نسبت 2 به 1 هم معروف است