لاندا
2021/03/04
0 (نظر)
کنترل مغایرات بانکی در حسابداری

همانطور که شرکت رویدادهای مالی را در دفاتر خود ثبت می‌کند، بانک نیز از طرف دیگر آنها را در دفاتر خود ثبت مینماید. اگر ثبتهایی که توسط شرکت یا بانک انجام میشود در همان تاریخ و به درستی در دفاتر طرف مقابل هم ثبت شود، هیچگونه مغایرتی پیش نخواهد آمد.

لاندا
2021/03/02
0 (نظر)
مفهوم وجه نقد و انواع آن

بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه‌ای امکان‌پذیر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین داراییهای هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترلهای مالی بر وجه نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لاندا
2021/02/25
0 (نظر)
ثبت سفته در دفاتر حسابداری (نکات تکمیلی سفته)

افراد و مؤسسات ممکن است بابت خرید نسیه کالا و سایر انواع داراییها، تصفیه بدهیها و اخذ وام به صدور سفته و تحویل آن به اشخاص طرف حساب خود اقدام کنند. این مقاله برای آشنایی شما با نحوه ثبت سفته در دفاتر حسابداری و همچنین تنزیل، نکول و تعویض سفته، تهیه شده است.

لاندا
2021/02/23
0 (نظر)
ترازنامه در حسابداری

ترازنامه گزارشی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از طریق گزارش داراییها، بدهیها و سرمایه واحد تجاری در یک تاریخ معین نشان میدهد.

لاندا
2021/02/14
0 (نظر)
صورت حساب سرمایه در حسابداری

صورت حساب سرمایه گزارشی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را در طی دوره مالی نشان میدهد. صورت حساب سرمایه فقط در مؤسسات و شرکتهای غیر سهامی تهیه میشود.

لاندا
2021/02/10
0 (نظر)
آموزش تابع PMT، PPMT و IPMT در اکسل

تابع PMT در اکسل، پرداخت وام را بر اساس پرداخت های مداوم و نرخ بهره ثابت محاسبه می کند. در این مقاله، از تابع PMT مثالهای متفاوتی را خواهیم زد تا یادگیری برای شما آسان شود.

لاندا
2021/02/09
0 (نظر)
مقایسه نرم‌افزار حسابداری سپیدار با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

قلب تپنده هر شرکت و مجموعه‌ای، بخش مالی آن می‌باشد که این بخش مهم برای پیشبرد کار خود، نیازمند یک نرم‌افزار حسابداری می‌باشند تا بتوانند گزارشات مالی را به‌راحتی تهیه نمایند و همچنین مهم‌تر از آن، درصد خطای انسانی را به حداقل برسانند. ما در این مقاله، نرم‌افزار حسابداری سپیدار را با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا مقایسه خواهیم کرد.

لاندا
2021/02/07
0 (نظر)
مفهوم اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه در فعالیتهای اقتصادی تهیه و رد و بدل میشود. اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه در فعالیتهای اقتصاد تهیه و رد و بدل میشود.

لاندا
2021/02/04
0 (نظر)
روش‌های ارزیابی موجودی کالا در حسابداری

پس از این که مقدار یا تعداد کالای باقیمانده در پایان از طریق انبارگردانی مشــخص شــد، باید قیمت آن تعیین گردد. اما با توجه به این که کالاهای موجود در پایان دوره طی چندین مرحله و به قیمتهای متفاوتی خریداری شده اند، باید مشخص شود که مبلغ هر واحد از کالاها به چه مبلغی در گزارشهای مالی منعکس گردد.

لاندا
2021/02/02
0 (نظر)
انواع تخفیفات و نحوه ثبت آن در حسابداری

در عرف تجاری، فروشندگان به دلایل مختلفی ممکن است برای خریداران تخفیف در نظر بگیرند که نرم‌افزار تحت وب لاندا، این موارد را بازگو خواهد کرد.