لاندا
2021/03/04
0 (نظر)
کنترل مغایرات بانکی در حسابداری

همانطور که شرکت رویدادهای مالی را در دفاتر خود ثبت می‌کند، بانک نیز از طرف دیگر آنها را در دفاتر خود ثبت مینماید. اگر ثبتهایی که توسط شرکت یا بانک انجام میشود در همان تاریخ و به درستی در دفاتر طرف مقابل هم ثبت شود، هیچگونه مغایرتی پیش نخواهد آمد.

لاندا
2021/03/02
0 (نظر)
مفهوم وجه نقد و انواع آن

بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه‌ای امکان‌پذیر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین داراییهای هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترلهای مالی بر وجه نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لاندا
2021/02/27
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 28: فعالیتهاى بیمه عمومى‏

این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى و بیمه عمر زمانی بکار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد و الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.

لاندا
2021/02/25
0 (نظر)
ثبت سفته در دفاتر حسابداری (نکات تکمیلی سفته)

افراد و مؤسسات ممکن است بابت خرید نسیه کالا و سایر انواع داراییها، تصفیه بدهیها و اخذ وام به صدور سفته و تحویل آن به اشخاص طرف حساب خود اقدام کنند. این مقاله برای آشنایی شما با نحوه ثبت سفته در دفاتر حسابداری و همچنین تنزیل، نکول و تعویض سفته، تهیه شده است.

لاندا
2021/02/23
0 (نظر)
ترازنامه در حسابداری

ترازنامه گزارشی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از طریق گزارش داراییها، بدهیها و سرمایه واحد تجاری در یک تاریخ معین نشان میدهد.

لاندا
2021/02/18
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 27: طرحهای مزایای بازنشستگی

الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ اول‌ فروردین‌ 1384 یا بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود لازم‌الاجراست‌.

لاندا
2021/02/17
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 26: فعالیتهای کشاورزی

الـزامـات‌ ایـن‌ استـانـدارد حسابـداری‌ در مورد کلیـه‌ صـورتهـای‌ مالی‌ کـه‌ دوره‌ مالـی‌ آن‌ منتهی‌ بــه‌ 30 اسفند 1383 یا پس از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

لاندا
2021/02/16
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 25: گزارشگری بر حسب قسمت‌های مختلف

هدف این استاندارد، تجویز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمت‌هاى مختلف یک واحد تجارى است. این اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نیز مناطق جغرافیایى مختلف عملیات واحد تجارى است که به استفاده‏‌کنندگان صورت‌هاى مالى در برخی موارد کمک مى‌کند.

لاندا
2021/02/14
0 (نظر)
صورت حساب سرمایه در حسابداری

صورت حساب سرمایه گزارشی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را در طی دوره مالی نشان میدهد. صورت حساب سرمایه فقط در مؤسسات و شرکتهای غیر سهامی تهیه میشود.

لاندا
2021/02/10
0 (نظر)
آموزش تابع PMT، PPMT و IPMT در اکسل

تابع PMT در اکسل، پرداخت وام را بر اساس پرداخت های مداوم و نرخ بهره ثابت محاسبه می کند. در این مقاله، از تابع PMT مثالهای متفاوتی را خواهیم زد تا یادگیری برای شما آسان شود.