راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان با نرم‌افزار لاندا ادامه مطلب ...
لاندا
1399/12/28
(نظر)
تهیه تراز آزمایشی اختتامی در پایان دوره مالی

پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال آنها به دفتر کل، مانده حسابهای موقت در دفتر کل صفر میشود. به همین دلیل باید در این مرحله از مانده حسابهای دفتر کل، تراز آزمایشی تهیه کنیم.

لاندا
1399/12/19
(نظر)
انواع حساب‌ها و اصلاح آنها در طول دوره مالی

مسئله‌ای که حسابداران غالبا در عمل با آن روبرو میشوند، این است که برخی از رویدادهای مالی بر نتایج عملیات بیش از یک دوره مالی اثر میگذارند. به همین جهت، باید پایان هر دوره مالی اصلاحات لازم در حسابها انجام شود.

لاندا
1399/12/14
(نظر)
کنترل مغایرات بانکی در حسابداری

به علل مختلفی ممکن است بین مانده حساب بانک در دفاتر شرکت و مانده صورت حساب ارسالی بانک مغایرت وجود داشته باشد. این عوامل در ادامه این بحث تشریح خواهد شد.

لاندا
1399/12/07
(نظر)
ثبت سفته در دفاتر حسابداری (نکات تکمیلی سفته)

افراد و مؤسسات ممکن است بابت خرید نسیه کالا و سایر انواع داراییها، تصفیه بدهیها و اخذ وام به صدور سفته و تحویل آن به اشخاص طرف حساب خود اقدام کنند. این مقاله برای آشنایی شما با نحوه ثبت سفته در دفاتر حسابداری و همچنین تنزیل، نکول و تعویض سفته، تهیه شده است.

لاندا
1399/11/21
(نظر)
مقایسه نرم‌افزار حسابداری سپیدار با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا

قلب تپنده هر شرکت و مجموعه‌ای، بخش مالی آن می‌باشد که این بخش مهم برای پیشبرد کار خود، نیازمند یک نرم‌افزار حسابداری می‌باشند تا بتوانند گزارشات مالی را به‌راحتی تهیه نمایند و همچنین مهم‌تر از آن، درصد خطای انسانی را به حداقل برسانند. ما در این مقاله، نرم‌افزار حسابداری سپیدار را با نرم‌افزار حسابداری آنلاین لاندا مقایسه خواهیم کرد.

لاندا
1399/12/26
(نظر)
بستن حسابها در پایان دوره‌مالی در حسابداری

در پایان سال مالی، حساب‌های موقت باید بسته شوند. حساب‌های موقت حساب‌هایی هستند که در پایان سال مالی بسته میشوند و مانده آن‌ها به سال مالی بعد منتقل نمیشود.

لاندا
1399/12/17
(نظر)
مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

اولین مرحله برای تهیه صورت مغایرت بانکی این است که تک تک اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت و صورتحساب بانک را بررسی نمائید. تمام اقلامی که در بدهکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند باید با اقلامی که در بستانکار صورتحساب بانک ثبت شده‌اند مقابله گردند و برعکس، اقلامی که در بستانکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند باید با اقلامی که در بدهکار صورتحساب بانک ثبت شده‌اند مقابله گردند.

لاندا
1399/12/12
(نظر)
مفهوم وجه نقد و انواع آن

بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه‌ای امکان‌پذیر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین داراییهای هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترلهای مالی بر وجه نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لاندا
1399/11/26
(نظر)
صورت حساب سرمایه در حسابداری

صورت حساب سرمایه گزارشی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را در طی دوره مالی نشان میدهد. صورت حساب سرمایه فقط در مؤسسات و شرکتهای غیر سهامی تهیه میشود.

لاندا
1399/11/19
(نظر)
مفهوم اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه در فعالیتهای اقتصادی تهیه و رد و بدل میشود. اسناد تجاری در معنای وسیع کلمه شامل تعداد زیادی از اوراق بهادار است که روزانه در فعالیتهای اقتصاد تهیه و رد و بدل میشود.