در این خبر، به پرسش مالیاتی در خصوص مهلت اعتراض به برگ مالیات، پاسخ داده خواهد شد.

مهلت اعتراض به مبالغ مالیاتی چندروز است؟

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات؛ 30 روز از تاریخ ابلاغ و
مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده 238 ق.م.م؛ ظرف 30 روز از تاریخ مراجعه (ثبت اعتراض)
مهلت تسلیم اعتراض به برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، ظرف 20 روز پس از ابلاغ و
مهلت مراجعه به رئیس امور مالیاتی در راستای ماده 29 ق. مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اختلاف، 20 روز پس از تسلیم اعتراض

مالیات و سال مالیاتی در حسابداری

برای آشنایی با انواع مالیات و سال مالیاتی در حسابداری، مقاله زیر را دنبال کنید:
مالیات و سال مالیاتی در حسابداری 

مالیات بر ارزش افزوده و کالاهای مشمول و غیر مشمول مالیات

همچنین می‌توانید موضوع فوق را از طریق لینک زیر، دنبال کنید:
مالیات بر ارزش افزوده و کالاهای مشمول و غیر مشمول مالیات
منبع خبر: تازه‌های حسابداری