سازمان امور مالیاتی به برخی مودیان جهت اصلاح اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خود به دلیل اشتباه در محاسبه مالیات در مقدار تخفیف منظور شده موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اطلاع‌رسانی کرد.

پیامک سازمان امور مالیاتی برای برخی مودیان

پیامک اخیر سازمان امور مالیاتی برای برخی مودیان حقیقی در راستای اشتباه محاسباتی ناشی از “داده‌ها” موضوع تخفیف نرخ قانون بودجه به برنامه اظهارنامه مالیاتی بوده است.

کلیه صاحبان مشاغل که پاسخ “بلی” به سوال مربوط به جزء 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 (تخفیف 5 واحد درصد نرخ مالیاتی) داده باشند، چنانچه مشمول پرداخت مالیات با درآمد مشمول مالیات کمتر از 100 میلیون تومان بوده‌اند، با دریافت پیامک مذکور با ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی سال 1399 خود با مشاهده جدول محاسبه مالیات، نسبت به اصلاح مقدار تخفیف متعلقه ”ناشی از اشتباه محاسباتی اعمال داده‌ها” در مهلت مقرر در تبصره ماده 226 قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ 16 مرداد ماه اقدام نمایند.

قابل توجه صاحبان مشاغل دریافت کننده پیامک اخیر سازمان امور مالیاتی

با ورود به سامانه اظهارنامه مالیاتی (با نام کاربری و کلمه عبور) دو عبارت “نمایش / اصلاحی” مشاهده می‌شود.
با انتخاب عبارت نمایش، همان اظهارنامه تسلیمی اصلی مشاهده می‌شود و با انتخاب عبارت اصلاحی، یک سطر جدید اضافه می‌شود که در آن اظهارنامه اصلاحی نمایش داده می‌شود که با انتخاب گزینه ویرایش وارد اظهارنامه اصلاحی می‌شوید.
همه اعداد و ارقام درج شده در اظهارنامه اصلی به اظهارنامه اصلاحی منتقل و فقط در جدول محاسبه مالیات در قسمت تخفیف قانون بودجه با رنگ سبز مقدار مجاز تخفیف (معافیت) موردنظر لحاظ شده است که با تایید و ارسال آن کد رهگیری برای اظهارنامه اصلاحی صادر خواهد شد.
توضیح اینکه امکان صدور قبض برای تفاوت مالیات ابرازی اظهارنامه اصلی و اظهارنامه اصلاحی نبوده و لازم است مودی با مراجعه به اداره امور مالیاتی با دریافت قبض مالیات موردنظر در اظهارنامه اصلاحی، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.
 
پیامک اخیر سازمان امور مالیاتی به صاحبان مشاغل
 

صفر تا صد نرم‌افزار Salary

همچنین شما عزیزان می‌توانید برای آشنایی و آموزش کار با نرم‌افزار Salary، مقاله زیر را دنبال کنید: