زیرساخت‌های لازم جهت اجرای احکام بودجه همچون مالیات از خانه‌‌ها و ماشین‌های لوکس فراهم نشده و درآمد دولت از محل اخذ مالیات صفر است. به همین دلیل به نظر می‌رسد اجرای برخی از تبصره‌ها به سال 1401موکول خواهد شد.

آخرین وضعیت اجرای مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت اجرای لایحه اجرای احکام بودجه 1400 از جمله مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس پرداخت.

رحیم زارع در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با وجودی که در زمان استقرار دولت قبلی بیشتر آئین نامه‌های اجرایی احکام بودجه 1400 نوشته شده بود اما برخی از آنها همچون مالیات بر خانه‌ها و ماشین‌های لوکس اجرایی نشده و درآمد دولت از محل اخذ مالیات صفر است. دلیل هم فراهم نشدن زیرساخت‌ها است به طوری که دولت نمی‌داند که چطور می‌تواند مالیات اخذ کند.

تهیه‌ی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای احکام بودجه همچون مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه اخیرا جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد و در این جلسه از سازمان برنامه و بودجه خواست که در راستای جبران کسری بودجه و اجرای قانون بودجه 1400 زیرساخت‌های لازم جهت اجرای احکام بودجه همچون مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس را عملیاتی و پیاده‌سازی کند که به نظر می‌رسد اجرای برخی از تبصره‌ها موکول به سال 1401 خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 1400 در پایان اظهار کرد: علاوه بر این موضوع عملکرد بودجه 1400 را تاکنون می‌توان بر روی فروش اوراق مالی ارزیابی کرد. به عبارت دقیق‌تر به طرح‌های عمرانی کمتر توجه شده که این رویکرد نمی‌تواند اهدافی همچون ایجاد اشتغال را محقق کند؛ لذا ما از دولت خواسته‌ایم که در اسرع وقت زیرساخت‌ها برای اجرای بودجه را فراهم کرده تا شاهد اجرای دقیق آن باشیم.

منبع: تازه‌های حسابداری