به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جامعه­ ی حسابداران رسمی ایران، این آزمون در سه رتبه­ ی حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی برگزار شد. در این آزمون تعداد 1419 نفر (1145 نفر حسابرس ارشد، 199 نفر سرپرست حسابرسی، 75 نفر سرپرست ارشد حسابرسی) ثبت­ نام کرده بودند که از این تعداد 1167 نفر در آزمون شرکت کردند.گفتنی است این آزمون به منظور بالابردن دانش تخصصی و یکسان سازی رتبه­ های حرفه­ ای کارکنان حرفه­ای موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی، به منظور احراز رتبه­ های حرفه­ای(حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی و سرپرست ارشد حسابرسی) برگزار می­شود.