مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۹ مشخص شد.

ابلاغیه مورخ 01/ 02/ 1400

برابر ابلاغیه مورخ 01/ 02/ 1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه مهلت‌های قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد از جمله “مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده” نیز شامل تمدید مهلت موضوع بند 6 بخشنامه مورخ 10/ 9/ 1399 سازمان امور مالیاتی (مبنی بر تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 99 تا 15 اردیبهشت 1400) خواهد بود.
بخشنامه 230/4690 مورخ 1400/2/1
 
بنابراین مودیان مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان) سال 1399 با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه، تا تاریخ 17 خرداد ماه سال 1400 فرصت خواهند داشت.