راهنمای قدم به قدم اتصال حسابداری آنلاین لاندا به سامانه مودیان ادامه مطلب ...
راهنمای ثبت فاکتور اصلاحی و ابطالی در سامانه مودیان با نرم‌افزار لاندا ادامه مطلب ...
لاندا
1399/12/24
(نظر)
استاندارد حسابداری شماره 30: سود هر سهم

بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره گزارشگری و عملکرد یک واحد تجاری در دوره های مختلف گزارشگری و همچنین تاکید بر ایجاد ثبات رویه و هماهنگی در تعیین مخرج کسر محاسبه سود هر سهم، از اهداف این استاندارد می‌باشد.

لاندا
1399/12/19
(نظر)
انواع حساب‌ها و اصلاح آنها در طول دوره مالی

مسئله‌ای که حسابداران غالبا در عمل با آن روبرو میشوند، این است که برخی از رویدادهای مالی بر نتایج عملیات بیش از یک دوره مالی اثر میگذارند. به همین جهت، باید پایان هر دوره مالی اصلاحات لازم در حسابها انجام شود.

لاندا
1399/12/14
(نظر)
کنترل مغایرات بانکی در حسابداری

به علل مختلفی ممکن است بین مانده حساب بانک در دفاتر شرکت و مانده صورت حساب ارسالی بانک مغایرت وجود داشته باشد. این عوامل در ادامه این بحث تشریح خواهد شد.

لاندا
1399/12/09
(نظر)
استاندارد حسابداری شماره 28: فعالیتهاى بیمه عمومى‏

این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى و بیمه عمر زمانی بکار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد و الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.

لاندا
1399/11/30
(نظر)
استاندارد حسابداری شماره 27: طرحهای مزایای بازنشستگی

الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد کلیه‌ صورتهای‌ مالی‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آنها از تاریخ‌ اول‌ فروردین‌ 1384 یا بعد از آن‌ شروع‌ می‌شود لازم‌الاجراست‌.

لاندا
1399/12/21
(نظر)
استاندارد حسابداری شماره 29: فعالیتهای ساخت املاک

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود لازم‌الاجرا است.

لاندا
1399/12/17
(نظر)
مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

اولین مرحله برای تهیه صورت مغایرت بانکی این است که تک تک اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت و صورتحساب بانک را بررسی نمائید. تمام اقلامی که در بدهکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند باید با اقلامی که در بستانکار صورتحساب بانک ثبت شده‌اند مقابله گردند و برعکس، اقلامی که در بستانکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند باید با اقلامی که در بدهکار صورتحساب بانک ثبت شده‌اند مقابله گردند.

لاندا
1399/12/12
(نظر)
مفهوم وجه نقد و انواع آن

بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه‌ای امکان‌پذیر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین داراییهای هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترلهای مالی بر وجه نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لاندا
1399/12/07
(نظر)
ثبت سفته در دفاتر حسابداری (نکات تکمیلی سفته)

افراد و مؤسسات ممکن است بابت خرید نسیه کالا و سایر انواع داراییها، تصفیه بدهیها و اخذ وام به صدور سفته و تحویل آن به اشخاص طرف حساب خود اقدام کنند. این مقاله برای آشنایی شما با نحوه ثبت سفته در دفاتر حسابداری و همچنین تنزیل، نکول و تعویض سفته، تهیه شده است.

لاندا
1399/11/29
(نظر)
استاندارد حسابداری شماره 26: فعالیتهای کشاورزی

الـزامـات‌ ایـن‌ استـانـدارد حسابـداری‌ در مورد کلیـه‌ صـورتهـای‌ مالی‌ کـه‌ دوره‌ مالـی‌ آن‌ منتهی‌ بــه‌ 30 اسفند 1383 یا پس از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.