لاندا
2021/03/29
0 (نظر)
ضرورت ثبت چک‌های بنفش جدید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: از ۵ فروردین امسال، چک‌های جدید که بنفش رنگ هستند، باید در سامانه صیاد ثبت شوند. بنابراین چک بنفش جدیدی که در سامانه صیاد ثبت نشده است را نباید از صادر کننده دریافت کرد.

لاندا
2021/03/28
0 (نظر)
ویژگی‌‌ها و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

علاوه بر رعایت مفروضات و اصول حسابداری، اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی هنگامی میتواند در تصمیم‌‌گیری استفاده کنندگان مؤثر و مفید واقع گردد که از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشد.

لاندا
2021/03/27
0 (نظر)
از سال جدید طبق قانون جدید چک بکشید

با آغاز اولین روز کاری بانک‌ها، اصلاح قانون چک در مسیر جدیدی قرار می‌گیرد. صدور چک در وجه حامل ممنوع و ثبت چک‌های صیادی در سامانه صیاد تا حدودی الزامی می‌شود.

لاندا
2021/03/25
0 (نظر)
مفاهیم اساسی حسابداری (میثاق‌ها یا اصول محدود کننده)

میثاق‌ها یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را در چارچوب خاصی محدود میسازند. میثاق‌ها یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگری مالی دارند.

لاندا
2021/03/24
0 (نظر)
دستورالعمل نحوه اخذ ضمانتنامه بانکی در سال ۱۴۰۰

ضمانتنامه حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده جهت واحد‌های تولیدی، بازرگانی و فعالان مجاز اقتصادی در سطوح مختلف را مشاهده خواهید کرد.

لاندا
2021/03/23
0 (نظر)
مفاهیم اساسی حسابداری (اصول حسابداری)

اصول حسابداری قواعدی کلی است که حسابداران آن را مبنای استفاده و اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار میدهند.

لاندا
2021/03/22
0 (نظر)
نرخ مالیات از خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 8 اسفند، نرخ مالیات از خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ را مشخص کردند.

لاندا
2021/03/21
0 (نظر)
مفروضات و مفاهیم اساسی حسابداری

حسابداری مانند سایر دانش‌های بشری، مفاهیم، مفروضات و اصول مشخصی دارد. این مفاهیم، مفروضات و اصول تحت عنوان مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی شناخته میشوند.

لاندا
2021/03/20
0 (نظر)
پرسش و پاسخ شماره ۱۱۶ کمیته فنی سازمان حسابرسی

پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ موضوع انعکاس آثار خرید بخشی از شرکت فرعی توسط شرکت اصلی منتشر شد.

لاندا
2021/03/18
0 (نظر)
تهیه تراز آزمایشی اختتامی در پایان دوره مالی

پس از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابهای موقت و انتقال آنها به دفتر کل، مانده حسابهای موقت در دفتر کل صفر میشود. به همین دلیل باید در این مرحله از مانده حسابهای دفتر کل، تراز آزمایشی تهیه کنیم.