استاندارد حسابداری چیست؟
لاندا
2020/07/13
0 (نظر)
استاندارد حسابداری چیست؟

استاندارد چیست؟ استاندارد حسابداری در ایران و جهان و اهمیت استاندارد حسابداری

حسابداری ابری و استارتاپها
لاندا
2020/01/02
0 (نظر)
حسابداری ابری و استارتاپها

استفاده از رایانش ابری، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و نیز استارتاپها تا حدود زیادی در هزینه‌های شروع کسب و کار صرفه جویی می‌کند. یکی از مهمترین مصادیق نرم‌افزارهای ابری حسابداری ابری است.

آینده حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بلاک چین
لاندا
2019/12/08
0 (نظر)
آینده حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بلاک چین

تکنولوژی ها روش کار بسیاری از حرفه ها از جمله حسابداری را تحت تاثیر قرار داده اند. در این مقاله به تاثیر رایانش ابری و بلاک چین روی حسابداری می پردازیم.

دفتر معین چیست؟ آموزش کاربرد آن در حسابداری بهمراه مثال
لاندا
2019/11/14
0 (نظر)
دفتر معین چیست؟ آموزش کاربرد آن در حسابداری بهمراه مثال

دفتر معین، دفتری است که اجزای هر کدام از حساب های دفتر کل در آن نوشته میشود.

نسبت جاری چیست
لاندا
2019/09/29
0 (نظر)
نسبت جاری چیست

نسبت جاری یکی از نسبتهای نقدینگی (Liquidity Ratios) در مدیریت مالی است که به نسبت 2 به 1 هم معروف است

تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه در حسابداری
لاندا
2019/09/01
0 (نظر)
تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه در حسابداری

تراز آزمایشی، جدولی است که فهرستی از نام و مانده حساب های دفتر کل در یک تاریخ مشخص در آن نوشته می شود. تراز آزمایشی دو ستونه و چهار ستونه

معرفی دفتر کل در حسابداری
لاندا
2019/07/08
0 (نظر)
معرفی دفتر کل در حسابداری

دفتر کل دفتری اســت که حســابهای یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود. در دفتر کل برای هر کدام از حســابها صفحات جداگانه ای در نظر گرفته میشــود و تمام اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحە مربوطه در دفتر کل نوشته میشود.

مانده گیری حساب های دفتر کل
لاندا
2019/07/08
0 (نظر)
مانده گیری حساب های دفتر کل

ماندە یک حساب در دفتر کل در هر زمان عبارت است از مابه التفاوت جمع اقلام بدهکار و بستانکار ثبت شده در آن حساب تا آن مقطع

تفاوت پیش‌فاکتور و فاکتور
لاندا
2019/06/27
0 (نظر)
تفاوت پیش‌فاکتور و فاکتور

فاکتور چیست، پیش‌فاکتور چیست و چه تفاوتهایی با هم دارند

معرفی دفتر روزنامه و آموزش نحوه انتقال اطلاعات سند حسابداری به دفتر روزنامه
لاندا
2019/04/28
0 (نظر)
معرفی دفتر روزنامه و آموزش نحوه انتقال اطلاعات سند حسابداری به دفتر روزنامه

برای ثبت اطلاعات حسابداری دفاتر رسمی یا قانونی و غیر رسمی یا کمکی وجود دارند. دفتر روزنامه از جمله دفاتر قانونی است که تهیه آنها اجباری است. آموزش دفتر روزنامه