لاندا
2021/11/02
(نظر)
نسبت‌های سودآوری در صورت‌های مالی

سودآوری یا زیاندهی، توانایی شرکت در استقراض و تأمین مالی از طریق انتشار سهام را تحت تأثیر قرار میدهد. سودآوری همچنین وضعیت نقدینگی و توانایی رشد شرکت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در این مقاله، صورتهای مالی فروشگاه رفاه و فروشگاه شهروند را مقایسه می‌کنیم.

لاندا
2021/10/28
(نظر)
تجزیه و تحلیل نسبت‌ها در صورتهای مالی (بخش دوم)

تجزیه و تحلیل نسبت‌ها رابطه بین اقلام منتخب داده‌های صورتهای مالی را بیان میکند. یک نسبت رابطه کمی بین یک مقدار و مقدار دیگر را بیان میکند. نسبت‌ها میتوانند سرنخ‌هایی درباره شرایط و وضعیت یک شرکت فراهم آورند.

لاندا
2021/10/24
(نظر)
تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل عمودی، که همچنین تجزیه و تحلیل هم‌اندازه نیز نامیده میشود، تکنیکی است که هر قلم از صورتهای مالی را در قالب درصدی از یک مبلغ مبنا بیان میکند. در این مقاله قصد داریم تا تجزیه و تحلیل عمودی صورتهای مالی را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و شهروند بررسی کنیم.

لاندا
2021/10/19
(نظر)
بررسی جامع از روش تجزیه و تحلیل افقی در صورت‌های مالی

در این مقاله قصد داریم تا تجزیه و تحلیل افقی را در صورتهای مالی فروشگاه زنجیره‌ای رفاه، بررسی کنیم. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با هدف کشف روابط پنهان بین اطلاعات مالی انجام می‌شود.

لاندا
2021/10/14
(نظر)
محدودیتها و سودمندی‌های ترازنامه

ترازنامه گزارشی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی، تعهدات اقتصادی و حق مالی صاحب سرمایه را از طریق گزارش داراییها، بدهیها و سرمایه واحد تجاری در یک تاریخ معین نشان میدهد. در این مقاله، با محدودیت‌ها در ارائه ترازنامه، آشنا می‌شویم.

لاندا
2021/10/28
(نظر)
آموزش ویدیویی فرمول اختلاس در مایکروسافت اکسل

در این آموزش قصد داریم تا با استفاده از ترفندی ساده، باعث اختلال در جمع اعداد شویم که همین ترفند ساده می‌تواند شروع یک اختلاس باشد. فرمول‌نویسی در اکسل یکی از قابلیت‌های بسیار پرکاربرد آن است که مختص رشته یا قشر خاصی نمی‌شود و در تمامی زمینه‌ها کاربرد دارد.

لاندا
2021/10/26
(نظر)
تجزیه و تحلیل نسبت‌ها در صورتهای مالی (بخش اول)

تجزیه و تحلیل نسبت‌ها رابطه بین اقلام منتخب داده‌های صورتهای مالی را بیان میکند. یک نسبت رابطه کمی بین یک مقدار و مقدار دیگر را بیان میکند. نسبت‌ها میتوانند سرنخ‌هایی درباره شرایط و وضعیت یک شرکت فراهم آورند.

لاندا
2021/10/21
(نظر)
آموزش ویدیویی بدست آوردن راس چک در اکسل

در این آموزش ویدیویی قصد داریم تا نحوه بدست آوردن راس چک یا همان میانگین تاریخ چک‌ها را بدست آوریم. فرمول‌نویسی در اکسل یکی از قابلیت‌های بسیار پرکاربرد آن است که مختص رشته یا قشر خاصی نمی‌شود و در تمامی زمینه‌ها کاربرد دارد.

لاندا
2021/10/17
(نظر)
دلایل تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به همراه معرفی ابزارها

در این مقاله، نگاهی به دلایل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نگاهی خواهیم انداخت. همچنین با ابزارهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی نیز آشنا خواهیم شد.

لاندا
2021/10/12
(نظر)
آموزش ویدیویی نحوه حذف خطوط Sheet در اکسل

در این آموزش قصد داریم تا خط‌های اضافی را بعد از کشیدن نمودار در نرم‌افزار مایکروسافت اکسل را حذف کنیم. این آموزش را تا انتها دنبال کنید.