لاندا
2021/03/17
0 (نظر)
مفاصا حساب قراردادهای مؤسسات حسابرسی بدون اعمال ضریب صادر می‌شود

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران مورخ 1399/12/20 تصریح می‌کند که مفاصاحساب قراردادهای مؤسسات حسابرسی بدون اعمال ضریب صادر می‌گردد.

لاندا
2021/03/16
0 (نظر)
بستن حسابها در پایان دوره‌مالی در حسابداری

در پایان سال مالی، حساب‌های موقت باید بسته شوند. حساب‌های موقت حساب‌هایی هستند که در پایان سال مالی بسته میشوند و مانده آن‌ها به سال مالی بعد منتقل نمیشود.

لاندا
2021/03/15
0 (نظر)
حداقل‌ حقوق کارکنان‌ دولت درسال ‌آینده تعیین شد

حداقل‌ حقوق کارکنان‌ دولت درسال ‌آینده تعیین شد. همچنین در این خبر، جدول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ را خواهید خواند.

لاندا
2021/03/14
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 30: سود هر سهم

بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره گزارشگری و عملکرد یک واحد تجاری در دوره های مختلف گزارشگری و همچنین تاکید بر ایجاد ثبات رویه و هماهنگی در تعیین مخرج کسر محاسبه سود هر سهم، از اهداف این استاندارد می‌باشد.

لاندا
2021/03/11
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 29: فعالیتهای ساخت املاک

الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود لازم‌الاجرا است.

لاندا
2021/03/09
0 (نظر)
انواع حساب‌ها و اصلاح آنها در طول دوره مالی

مسئله‌ای که حسابداران غالبا در عمل با آن روبرو میشوند، این است که برخی از رویدادهای مالی بر نتایج عملیات بیش از یک دوره مالی اثر میگذارند. به همین جهت، باید پایان هر دوره مالی اصلاحات لازم در حسابها انجام شود.

لاندا
2021/03/07
0 (نظر)
مراحل تهیه صورت مغایرت بانکی

اولین مرحله برای تهیه صورت مغایرت بانکی این است که تک تک اقلام ثبت شده در دفاتر شرکت و صورتحساب بانک را بررسی نمائید. تمام اقلامی که در بدهکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند باید با اقلامی که در بستانکار صورتحساب بانک ثبت شده‌اند مقابله گردند و برعکس، اقلامی که در بستانکار دفاتر شرکت ثبت شده‌اند باید با اقلامی که در بدهکار صورتحساب بانک ثبت شده‌اند مقابله گردند.

لاندا
2021/03/04
0 (نظر)
کنترل مغایرات بانکی در حسابداری

همانطور که شرکت رویدادهای مالی را در دفاتر خود ثبت می‌کند، بانک نیز از طرف دیگر آنها را در دفاتر خود ثبت مینماید. اگر ثبتهایی که توسط شرکت یا بانک انجام میشود در همان تاریخ و به درستی در دفاتر طرف مقابل هم ثبت شود، هیچگونه مغایرتی پیش نخواهد آمد.

لاندا
2021/03/02
0 (نظر)
مفهوم وجه نقد و انواع آن

بدون وجه نقد، تداوم فعالیت و انجام عملیات اقتصادی برای هیچ مؤسسه‌ای امکان‌پذیر نیست. لذا یکی از مهم‌ترین داراییهای هر مؤسسه وجوه نقد است. از این رو در تمامی مؤسسات، ثبت عملیات مالی و اعمال کنترلهای مالی بر وجه نقد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لاندا
2021/02/27
0 (نظر)
استاندارد حسابداری شماره 28: فعالیتهاى بیمه عمومى‏

این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى و بیمه عمر زمانی بکار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد و الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1386/01/01 و بعد از آن شروع می شود، لازم‌الاجراست.