رشته های تخصصی حسابداری
لاندا
2018/12/25
0 (نظر)
رشته های تخصصی حسابداری

حسابداری دارای چندین رشته تخصصی است، که تمام آنها را میتوان در قالب سه رشتۀ کلی زیر تقسیم بندی نمود: حسابداری مالی - حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) - حسابداری مدیریت

اصطلاحات رایج در حسابداری
لاندا
2018/12/23
0 (نظر)
اصطلاحات رایج در حسابداری

حســابداری نیز مانند ســایر دانش های بشــری حاوی اصطلاحات ویژه ای است. آشــنائی با این اصطلاحات، شرط اساسی یادگیری صحیح حســابداری اســت. درک عمیق و درست اصطلاحات حسابداری مســتلزم تحصیلات تخصصی در این رشته است اما آگاهی مختصر از این اصطلاحات خالی از فایده نیست.

✔️موارد قابل‌اجرا توسط بانک مرکزی به منظور بهبود شرایط اقتصادی ابلاغ شد
لاندا
2018/12/23
0 (نظر)
✔️موارد قابل‌اجرا توسط بانک مرکزی به منظور بهبود شرایط اقتصادی ابلاغ شد

🔶در پی پیشنهادهای مشترک وزارتخانه‌های کشور، صنعت و معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از سیاست‌های تسهیلاتی جهت اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد.

مفهوم و تعریف حسابداری - حسابداری چیست؟
لاندا
2018/12/22
0 (نظر)
مفهوم و تعریف حسابداری - حسابداری چیست؟

تصمیم گیری صحیح و به موقع، رمز موفقیت مؤسســات اســت. حسابداری، به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، نه تنها در حصول این موارد نقش اصلی و اساســی را ایفا می کند، بلکه با شفافیت بخشیدن به فضای اقتصادی و مالی هر کشــور (و کل جهان) عاملی تعیین کننده در موفقیت سیاســت هایی است که به منظور ایجاد عدالت اجتماعی، وضع و اجرا می شوند.

تاریخچه حسابداری
لاندا
2018/12/22
0 (نظر)
تاریخچه حسابداری

نگهداری دفاتر حســابداری ـ گر چه به شــکل بسیار ساده ـ از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است. بابِلیها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند ؛ مصریان قدیم درآمد و هزینۀ دستگاههای دولتی و عملیات و معاملات بنگاههای بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت مینمودند.

سوالات و کلید آزمون رسمی حسابداری سال 1397 منتشد شد.
لاندا
2018/12/09
0 (نظر)
سوالات و کلید آزمون رسمی حسابداری سال 1397 منتشد شد.

سوالات آزمون های از جمله قانون مالیات ها، قانون تجارت، حسابداری، حسابرسی به همراه کلید ها منتشر شد.

دکتر جو به عنوان رییس آیفک انتخاب شد.
لاندا
2018/12/09
0 (نظر)
دکتر جو به عنوان رییس آیفک انتخاب شد.

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) روز گذشته انتخاب دکتر این کی جو از جمهوری کره به سمت رییس جدید آیفک را اعلام کرد. دکتر جو طی یک دوره‌ی دو ساله تا نوامبر 2020 به عنوان رییس آیفک خدمت خواهد کرد.

آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد
لاندا
2018/10/02
0 (نظر)
آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی برگزار شد

آزمون رتبه­ بندی کارکنان حرفه­ای موسسات حسابرسی روز پنجشنبه 5 مهر 1397 در ساعت 14 بعد از ظهر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات
لاندا
2018/08/26
0 (نظر)
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان ۹۷ می باشد.